Odziani w Królestwo Niebieskie – Błogosławieni ubodzy! (Mt 15, 1-12a)

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:  «Błogosławieni...