Monthly Archive: Kwiecień 2018

0

Żyj Mną (J 6,30-35)

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na...

0

Prorok Izajasz, legendy i dowody

Niedawne odkrycie w Jerozolimie pieczęci zawierającej imię Izajasza wywołało wielką ekscytację dla całego świata biblijnego i archeologicznego. Ale takie same zainteresowanie wzbudzały inne świadectwa...