Abraham (cz. 4) – Człowiek, który może nas (niepotrzebnie) gorszyć.

Śledząc historię Abrahama, nie sposób nie zatrzymać się nad Rdz 16. Czytamy tam o narodzinach pierwszego syna patriarchy. Najprawdopodobniej, gdy słyszymy o pierworodnym dziecku ojca naszej wiary od razu na myśl przychodzi nam Izaak, ale jest to zły trop. Biblia wyraźnie mówi nam, że pierwszym synem, którego spłodził podeszły w latach Abraham, był Izmael, którego imię oznacza „Bóg słyszy”. Co więcej, jego matką nie była żona Abrahama Sara, ale egipska niewolnica Hagar.

W tym momencie, w nas ludziach XXI wieku, będących od najmłodszych lat wychowanych w Kościele katolickim, może rodzić się uczucie zgorszenia. No bo jak to? Gdzie wierność małżeńska?! Dlaczego Boży wybraniec postępuje w tak karygodny sposób?!

Już śpieszę z wyjaśnieniem. Celowo przypomniałem, że żyjemy w XXI wieku. Żeby zrozumieć nie tylko historię narodzin Izmaela, ale w ogóle Pismo Święte musimy – i to podkreślam z całą stanowczością – przynajmniej pobieżnie zrozumieć kontekst historyczno-kulturowy, w jakim powstawały święte księgi. Żeby wiedzieć, dlaczego Bogurodzica jest dla nas Polaków tak ważna, trzeba znać historię naszego narodu. Tak samo jest z Biblią, ale i z każdym z nas. Wszyscy mamy za sobą wiele przeżyć i ktoś przyglądający się nam z boku, łatwo może wydać krzywdzący sąd na nasz temat, właśnie dlatego, że nie zna historii naszego życia i różnych wydarzeń, które definiują nas jako ludzi.

Jeśli chcemy lepiej zrozumieć Biblię, a przez to wyraźniej usłyszeć głos Boga, powinniśmy sięgać do komentarzy, słowników, leksykonów, książek, artykułów biblijnych. Im bardziej poznamy kontekst historyczno-kulturowo-religijny czasów, o których mówią święte księgi, tym łatwiej zrozumiemy, co autor natchniony miał na myśli.

Patrząc na życie Abrahama przez pryzmat jego czasów (XIX/XVIII w. przed Chr.), zrozumiemy, że dla ludzi tamtej epoki jedną z najważniejszych spraw było spłodzenie syna, który przedłużyłby ród. Dlatego dopuszczalna była sytuacja, w której mąż współżył ze służącą, w celu wzbudzenia potomstwa. W Rdz 16 żona patriarchy sama go do tego namawia! Dzisiaj taka sytuacja jest niedopuszczalna, ponieważ znamy już pełnię objawienia i wiemy jak Kościół Katolicki formułuje naukę o małżeństwie.

Abraham był synem swoich czasów i ważne jest, abyśmy o tym nie zapominali, czytając jego historię.

 

Podobne wpisy: