Abraham (cz. 6) – Człowiek, któremu zazdroszczę śmierci.

 

Być może kogoś dziwić, że niespełna 32-letni ksiądz zazdrości komuś śmierci, ale tak jest, bo, gdy czytam Rdz 25,7-10, to pojawia się we mnie właśnie to uczucie. Jest to krótki fragment, więc przywołajmy do w całości: A gdy Abraham dożył lat stu siedemdziesięciu pięciu, zbliżył się kres jego życia i zmarł w późnej, lecz szczęśliwej starości, syt życia, i połączył się ze swoimi przodkami. Izaak i Izmael, synowie Abrahama, pochowali go w pieczarze Makpela na polu Efrona, syna Sochara Chetyty, w pobliżu Mamre. Na tym polu, które nabył Abraham od Chetytów, został on pochowany obok swej żony, Sary.

Słowo Boże mówi wyraźnie, że Abraham umarł w szczęśliwej starości. Mam nadzieję, że nasze poprzednie spotkania w tym dziale pokazały nam, jakie życie miał człowiek, którego uznajemy za ojca naszej wiary. Nie było to życie lekkie, łatwe i przyjemne, jak może myśleliśmy kilka tygodni temu. Cała Biblia pokazuje nam, że życie z Bogiem to nie jest sielanka. Abraham raz po raz przechodził przez trudne sytuacje. Oczywiście, przeplatały się one z chwilami wielkiej euforii, jak chociażby narodziny Izaaka. Niemniej jednak zauważmy pewną ważną biblijną prawidłowość, którą zapisał mędrzec Syrach, piszący kilka wieków później i bazujący na życiu patriarchów:

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, 
przygotuj swą duszę na doświadczenie!
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy,
a nie trać równowagi w czasie utrapienia!
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj,
abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,
a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały!
Bo w ogniu doświadcza się złoto,
a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia.
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą,
prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!
Syr 2,1-6

Jeśli naprawdę chcemy iść za Bogiem, to nie ominą nas trudy. Tylko to, co mało wartościowe, przychodzi bez wysiłku. Słusznie ktoś porównał wiarę do wędrówki pod górę. Będzie ona okupiona wielkim wysiłkiem, przyjdą kryzysy i zwątpienie, ale nie można stracić z oczu celu, do którego się podąża. Abraham pamiętał, że Bóg jest wierny swojemu słowu i pokazuje nam, że można w życiu wiele wycierpieć, a mimo to umierać szczęśliwym. Tego Abrahamowi zazdroszczę, że umiał zaufać, dokładnie tak, jak opisuje to Syrach. Ale żeby tak wierzyć trzeba ufać, że cokolwiek mnie w życiu spotyka, to On nad tym czuwa i ma zdecydowanie lepszy plan od mojego.

Podobne wpisy: