Bliskie Królestwo Boga (Łk 10,1-9)

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.
W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swą zapłatę.
Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.

Ewangelia według Łukasza mówi o „72 innych uczniach”. Najwyraźniej miał na myśli tych, którzy kroczyli za Jezusem, ale nie należeli do najwęższego kręgu powołanych – 12 Apostołów. Towarzyszyli Jezusowi, dzielili z Nim życie i uczyli się od Niego. To właśnie ich Jezus posyła „po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”. Mają zatem konkretne zadanie – przygotować ludzi na przyjście Mistrza. Czynili to głosząc orędzie – „«przybliżyło się do was królestwo Boże»”. Mieli także zwracać szczególną uwagę na chorych i cierpiących.

Wolą Boga jest nasze zbawienie. Właśnie dlatego Syn Boży stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, aby wybawić nas od wszelkiego zła. Nasz świat nie jest światem „idealnym”: jest grzech, cierpienie, śmierć. Ale moc zła zostaje raz na zawsze złamana przez dzieło zbawienia Odkupiciela, którego dokona w mocy i chwale, gdy powróci na końcu czasów. Królestwo Boże zostało również ogłoszone nam i weszliśmy już do niego poprzez przyjęty Chrzest Święty. Cieszmy się więc, że już jesteśmy „obywatelami nieba”. W wierze należymy do Jezusa Chrystusa i ta wspólnota łączy nas także w Kościele założonym przez Chrystusa i prowadzonym przez Ducha Świętego.

Spójrzmy na owych siedemdziesięciu dwóch uczniów, których posłał Jezus. Jakie perspektywy dał im Jezus? Czy mogą liczyć na bezwarunkowe uznanie ze strony ludzi? Wcale nie. Niektórzy przyjmą słowo Boże, inni odrzucą je, a nawet mogą źle traktować posłańców Ewangelii. Uczeń nie jest ponad swoim Panem. Gdy Go prześladowali, taki sam los czeka na Jego uczniów. Gdy Jego słowo jest przyjmowanie, głosiciele Ewangelii mogą również oczekiwać posłuchu i akceptacji.

Od tego czasu minęło prawie 2000 lat. Kościół Chrystusowy kontynuuje pracę apostołów i uczniów. Nawet dzisiaj Kościół woła: „Królestwo Boże jest już blisko”. Słuchający tych słów powinni zwrócić się do Boga i przyjąć Go z wiarą. Ta odnowiona relacja z Bogiem powinna mieć wpływ na relacje interpersonalne. Chodzi o szacunek i miłość do ludzi, ponieważ są obrazem Boga. Jako bracia i siostry Chrystusa są powołani do wiecznego zbawienia. Ta pełna szacunku relacja dotyczy wszystkich ludzi, urodzonych i nienarodzonych.

Bliskość Królestwa Bożego bardzo wyraźnie ukazuje nam ofiara Chrystusa na krzyżu. Przyjmując ją z miłością, ukazuje On swoje oddanie dla nas ludzi aż do śmierci, Jezus pokonał wszelkie zło. Ta ofiara Pana uobecnia się dla naszego zbawienia w każdej Mszy Świętej. Możemy być związani z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Oprócz Syna Bożego, Który stał się mężczyzną, jest tylko jedna osoba, kobieta, w której obraz Boży jest w pełni urzeczywistniony: Dziewica i Matka Boża Maryja. Dlatego nazywana jest także nową Ewą, a także archetypem Kościoła jako wspólnoty wierzących. Jeśli więc chcemy wiedzieć, jaką naprawdę godność posiada człowiek i do jakiej chwały i doskonałości jesteśmy wezwani, to patrzymy na Maryję, naszą Niebieską Matkę. Jako dzieci Boże należymy do Niej i możemy całkowicie Jej zaufać, poświęcić się Jej, oddać się pod Jej opiekę. Dzięki swojemu miłosiernemu wstawiennictwu pomoże Ona nam odzyskać obraz Boga w nas, często zniekształcony przez grzech i słabość. Pomaga nam powrócić do naszej pierwotnej czystości i piękna, abyśmy działali na ziemi dla naszego zbawienia, a w niebie zostali nazwani błogosławionymi i otrzymali wieczną doskonałość Królestwa Bożego.

Konkret na dziś: Wołaj dziś często: „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

Podobne wpisy: