Słowo na dzisiaj

0

Mój nieprzyjaciel (Łk 6,27-38)

EWANGELIA  (Łk 6,27-38)Przykazanie miłości nieprzyjaciół Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie...

0

Gdzie jest twój skarb? (Łk 6,20-26)

Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni....