Słowo na dzisiaj

1

Ty i On (Ap 21,1-5)

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma.  I Miasto Święte –...