Słowo na dzisiaj

0

Cierpliwości (Mk 10,28-31)

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”.Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca,...

0

Zaślepieni (Łk 6,39-45)

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony,...