Stary Testament

0

Czy Biblia zawsze mówi prawdę?

Ostatnio nasze rozważania zakończyliśmy na pytaniu o wiarygodność Pisma Świętego. Wielokrotnie w historii próbowano szukać odpowiedzi na to pytanie. Wielu uczonych, teologów na przestrzeni...

1

Słów kilka o powstaniu Biblii

Zanim przejdziemy do kolejnej analizy tekstów biblijnych, chciałbym zwrócić waszą uwagę na kilka niezbędnych informacji, które pomogą w jeszcze lepszym rozumieniu Pisma Świętego. Doskonale...