Rozczarowani Bogiem (Łk 19,28-40)

„Jezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy.  Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: „Idźcie...