Czy jest Ci dobrze w życiu? (J 15,18-21)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał». (J 15,18-21)

Czy jest ci dobrze w życiu? Czy jesteś zadowolony z tego, co spotyka cię każdego dnia? Dlaczego jest Ci dobrze? Co sprawia, że czujesz się dobrze ? Słowa, które czytamy w dzisiejszej ewangelii pochodzą z ostatniej wieczerzy. Są zatem ostatnimi ostrzeżeniami Jezusa dla Jego uczniów. Ten w ostatnich chwilach przekazywał rzeczy najistotniejsze i najbardziej strategiczne.

Jeżeli jesteś szczęśliwy, bo twoje życie to przechadzanie się z Bogiem na wzór Henocha, to bardzo dobrze, ale pamiętaj, że chrześcijaństwo nie jest sielanką. Bardzo mocno podkreśla to Jezus – życie człowieka będzie ciągłą walką z nienawiścią, odrzuceniem, prześladowaniem i pogardą ze strony sił wrogich Jezusowi.

Nie chcę mówić, że spotka cię przykrość ze strony niewierzących, bo według mnie to  wszystko, co Jezus mówi o „świecie” w czwartej ewangelii, zawiera się nie w przeciwstawieniu: wierzący-ateiści, ale w posłuszeństwie woli Boga. Granica między sferą Boga a „światem” przechodzi przez twoje serce.

Zadecyduj dzisiaj, w którą stronę pójdziesz: miłego życia czy walki, pochwał czy nienawiści, posłuszeństwa Bogu czy „wolności” bez Niego. Módl się o spotkanie i poznanie Boga, bo bliska relacja z Nim uchroni cię od wielu przykrości. A jeżeli Go spotkasz, na pewno od Niego nie odejdziesz tak łatwo.

Konkret na dziś: Sprzeciw się chociaż jednej rzeczy, którą robiłaś pod presją otoczenia, a która nie jest zgodna z wolą Boga.

Błogosławieństwo od ks. Krystiana: Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty +

Podobne wpisy: