Czarno-biały świat (Mt 25,31-46)

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego». (Mt 25,31-46)

Pewnie zwróciłeś uwagę, jak przedstawia się postaci w bajkach dla dzieci: są one jednoznacznie zabarwione, tak że patrząc na nie od razu wiemy, czy to „dobry” czy „zły” charakter. Zły charakter ma wykrzywioną twarz, ciemne ubrania, porusza się nerwowo i zawsze mówi niemiłe rzeczy. Całkowicie przeciwnie rzecz ma się z pozytywnymi postaciami.

Eh, życie byłoby dużo prostsze, gdyby wszyscy ludzie wyglądali jak postaci z bajek: świętych mógłbym od razu rozpoznać po miłym wyglądzie twarzy a od grzeszników trzymałbym się z daleka, chociażby ze względu na ich odstraszającą aparycję. Tylko czy mam pewność, że ja wyglądałbym jak Królewna Śnieżka z disnejowskiej produkcji? Czy nie byłbym raczej pomarszczoną wiedźmą?

Dzisiejsza Ewangelia opisuje scenę Sądu Ostatecznego nad ludźmi wszystkich czasów. Zostaną oni posegregowani pod względem wypełniania dobrych uczynków lub dopuszczania się grzechów. Pierwsi otrzymają wieczną nagrodę, Królestwo przygotowane im od założenia świata, natomiast drudzy idą w nieugaszony ogień, by tam odbywać wieczną karę.

Dlaczego Chrystus praktycznie powtarza całą scenę sądu dwukrotnie? Czy nie wystarczyłoby, żeby dobrych nagrodził, a złych dyskretnie wysłał do piekła, mówiąc co najwyżej: „no słuchajcie, nie spisaliście się zbyt dobrze. Żegnajcie!”. Po co to wszystko powtarzać?

Te słowa są niezbędne, ponieważ każdy dzień jest dla mnie okazją, by stawać się coraz bardziej świętym. Każdego dnia mam walczyć o to, by Chrystus mógł powiedzieć o mnie: „pójdź, błogosławiony!”. Ale jednocześnie muszę odważnie przyznawać się do porażki, jeżeli robiąc rachunek sumienia, stwierdzę, że z tych sześciu uczynków miłosierdzia wobec ciała wymienionych w Ewangelii, ledwo wypełniłem jeden. A może nawet żadnego…

Jesteśmy już w drugim tygodniu Wielkiego Postu. Jeżeli jeszcze nie wiem, jak „wziąć się za siebie”, to spróbuj od tego: codziennie zrób sobie porządny rachunek sumienia. Może na początku będziesz dostrzegał tylko wady i niedociągnięcia, ale staraj się także dostrzec sukcesy i zwycięstwa. To wszystko ofiaruj Bogu i módl się, by Jego Duch dodawał ci sił, by coraz piękniej służyć Mu w ludziach.

Konkret na dziś: dokonaj rachunku sumienia według kryteriów zarysowanych jako uczynki miłosierne wobec ciała i duszy. Dołącz to do codziennej modlitwy kończącej dzień.

Błogosławieństwo od ks. Krystiana: niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty +

Podobne wpisy: