Dziewica – płodną Matką (J 19,25-27)

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego to w kościele święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Nie dziwi nas takie zespolenie, gdyż Błogosławiona Dziewica Maryja jest nie tylko Oblubienicą Ducha Świętego, ale także uosobieniem tego, co oznacza Kościół: słucha Słowa Bożego i przyjmuje Je w wierze. Słowo Boże staje się Ciałem w Jej łonie. Dziewica staje się płodną matką, która daje nam Odkupiciela. Tak więc Maryja jest doskonale związana ze swoim Synem Jezusem Chrystusem.

Bez wątpienia Maryja jest fizyczną Matką Jezusa Chrystusa – stąd nazywa się Ją nawet Matką Boga. Jest Ona także duchową Matką wszystkich, którzy należą do Jezusa, gdyż będąc Matką Głowy Kościoła – Jezusa Chrystusa – staje się także Matką wszystkich członków Kościoła.

Z perspektywy Zesłania Ducha Świętego widzimy, że Maryja symbolizuje Kościół, Który jest naszą Matką i Nauczycielką. Jeśli kochamy Kościół jako naszą Matkę, kochamy Maryję jako naszą duchową Matkę. W niej Kościół ukazuje nam swoje matczyne oblicze.

Kościół Chrystusowy tworzą ludzie związani przez wiarę. Możemy również powiedzieć, że Duch Święty przynosi jedność, ale nie jednakowość. Kościół jest podobny do wielkiej orkiestry z chórem, która potrzebuje różnych instrumentów i głosów, które łączą się, aby stworzyć harmonię, którą wszyscy lubimy.

Przez chrzest święty wszyscy należymy do Kościoła. Obraz jednego ciała posiadającego wiele członków jest bardzo pomocny. Święty Paweł używa tego obrazu często wskazując, że Głową tego Ciała jest Chrystus i wszyscy jesteśmy członkami tego tajemniczego ciała, Którym jest Kościół. Różne powołania i dary, które odnajdujemy w Kościele, wzajemnie się uzupełniają. Każdy potrzebuje drugiego. Podobnie jest w jednym ciele: oko nie może powiedzieć stopie, nie potrzebuję cię. Wszyscy członkowie ciała są od siebie zależni. Zaś Duch Święty jest jakby duszą tego ciała.

Wszyscy jesteśmy na drodze do Boga. Nie mogę być chrześcijaninem sam, ponieważ wiara została nam dana jako cenne dziedzictwo, a gdy pasujemy do wspólnoty wiary Kościoła, my sami jesteśmy nosicielami tej wiary na przyszłość.

Jak ważne jest zatem przekazywanie wiary w rodzinie! Rodzina jest jakby pierwotną komórką Kościoła i społeczeństwa. Potrzebujemy miejsca na działanie Ducha Świętego, abyśmy stali się ludźmi modlitwy. Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła prowadzi nas w Duchu Świętym do swego Syna Jezusa Chrystusa. On jest jedynym pośrednikiem Ojca Niebieskiego. Ale nawet w naszych czasach Kościół potrzebuje macierzyńskiej ochrony Maryi. Polecamy się Jej, aby nie zapomniała żadnego ze swoich dzieci. Kiedy oddajemy się i poświęcamy Najświętszej Maryi Pannie w miłości, daje nam Ona udział w łasce, którą otrzymała od Ducha Świętego. Niech wstawiennictwo Maryi, Matki Kościoła, towarzyszy nam przez cały czas, abyśmy w ten sposób oczekiwali na ukazanie się pełni Królestwa Bożego w błogosławionej komunii z Bogiem i wszystkimi aniołami i świętymi w niebie.

Konkret na dziś: Módl się często – Matko Kościoła módl się za nami.

Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

Podobne wpisy: