„Historia est magistra vitae – Historia jest nauczycielką życia” Cyceron (Mt 1,1-16.18-23)

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Żary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel”, to znaczy „Bóg z nami”. (Mt 1,1-16.18-23)

  

Kiedyś już zaczynałem wpis od tego dialogu z serialu „Ranczo”, a że niedawno znowu go usłyszałem, więc pozwolę go sobie przytoczyć, a dopiero potem przejdę do właściwego komentarza:

Wikary:A może pani Solejukowa powiedzieć, jakiej narodowości była Matka Boska?

Solejukowa: Jakże to znaczy?? Dziwne pytania ksiądz zadaje. No… nasza matka to przecież, czyli Polka.

Wikary: Jak może pani twierdzić, że Matka Boska jest Polką!?

Solejukowa: Przecież Matka Boska Częstochowska. A Częstochowa gdzie leży? Chiba nie we Francji.

Wikary: Matko Boska!!

Solejukowa: Częstochowska! Tak, tak proszę księdza.

Wikary: A Jezus Chrystus to jakiego, uważa pani jest pochodzenia?

Solejukowa: No, a jakiego ma być jak matka Polka? Przecież matka obcego dziecka nie urodzi, tylko swoje, jak ona nasza, to i on z naszych, czyli Polak.

Wikary: Pani Solejukowa, o Pana Boga to już się boje pytać!

Solejukowa: A niech ksiądz pyta. Ja wiem, co trzeba.

(Ksiądz odchodzi zatykając uszy.)

Solejukowa: A to się nam trafił młody wikary niedoświadczony.

  

Dlaczego zacząłem od fragmentu serialu? Scena ta jest – moim zdaniem – przekomiczna, ale uważam także, że twórcy są dobrymi obserwatorami naszej polskiej rzeczywistości, mentalności, a także pobożności. Mam nadzieję, że czytając opis dialogu Wikarego z Solejukową uśmiechnąłeś się, bo wiesz, jakie są prawidłowe odpowiedzi na zadawane przez duchownego pytania.

Mimo wszystko chcę dzisiaj skupić się na kwestii ziemskiego pochodzenia Jezusa (bo oczywiście jako Bóg nie ma określonej narodowości). Uświadomienie sobie tego jakiej nacji stał się częścią od momentu poczęcia może nam wiele pomóc w świadomym podchodzeniu do wiary. Zauważmy, że mając do dyspozycji każdy z krajów świata na przełomie er wybrał ten żydowski. Według mnie jest to bardzo ważna informacja, wobec której nie powinniśmy przechodzić obojętnie. Bardzo mocno ten fakt podkreśla św. Mateusz pisząc prolog swojej Ewangelii.

Mesjasz, o którym mówi dawny celnik, miał być potomkiem żydowskiego króla Dawida, czyli jednego z najlepszych monarchów w historii narodu wybranego. Kolejne określenie, które znajdujemy w tym fragmencie, czyli „syn Abrahama”, oznacza cały naród żydowski w ogóle. Zatem św. Mateusz  – celowo – zaczynając opis życia Zbawiciela świata przypomina, że był On Izraelitą. A co za tym idzie, stał się częścią historii tego narodu. To był Jego świadomy i dobrowolny wybór.

W czasie publicznej działalności Jezus wielokrotnie odnosił się do wydarzeń z dziejów Izraela. Lewi pisząc Jego rodowód pokazał nam i wszystkim, którzy będą czytali jego Ewangelię, że w żyłach Rabbiego z Nazaretu płynie krew wielkich postaci żydowskiej historii. Owszem, gdy wczytamy się w tę genealogię dokładniej zobaczymy tam również osoby nie będące Izraelitami, ale ten fakt ma na celu pokazanie tego, że Jezus przyszedł do wszystkich ludzi, nie tylko Żydów. Ale główny „pień” Jego drzewa genealogicznego stanowią Żydzi.

Co to oznacza dla nas czytających dzisiaj ten fragment w dzień narodzin Matki Bożej? Według mnie Bóg chce nam przypomnieć bardzo ważną rzecz. Mianowicie, jeśli chcemy lepiej poznać historię życia najważniejszej dla nas osoby, czyli Jezusa, powinniśmy poznać również historię Jego przodków, których perypetie odnajdujemy zapisane na kartach Starego Testamentu. Myślę, że każdy z nas wiedząc, skąd pochodzili i czym zajmowali się jego dziadkowie, pradziadkowie itd. lepiej rozumie także swoje życie. Tak samo jest z Biblią. Ona daje nam pełny ogląd Bożego działania w dziejach świata. Bóg nie zaczął interesować się ludzkim losem dopiero w momencie wcielenia, gdy wysłał do Maryi Archanioła Gabriela. On od początku jest obecny w historii świata i jest Panem historii. Im lepiej poznamy Pismo Święte – od księgi Rodzaju aż po Apokalipsę – tym bardziej nasza wiara będzie świadoma i mniej podatna na wpływ emocji, ale także kłamstw i manipulacji.

Nowy Testament jest niezrozumiały w pełni bez Starego, a Stary nie ma swojego wypełnienia bez Nowego.

Konkret na dzisiaj: zacznę czytać Stary Testament.

Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty +

 

Podobne wpisy: