Ja, ja i zwłaszcza ja (Łk 9,43-45)

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie. (Łk 9,43b-45)

Czytamy i rozważamy dzisiaj bardzo krótki fragment Ewangelii. Mój komentarz dzisiaj też będzie bardzo krótki. Zawsze kiedy przygotowuję się do napisania mojego rozważania czytam kilkukrotnie tekst Ewangelii i stawiam sobie pytania: które słowa uderzają mnie najbardziej? Przez który fragment Bóg do mnie dzisiaj przemawia? Które słowo porusza moje serce?

Dzisiaj przyjrzymy się pierwszej części wypowiedzi Jezusa. To, w jaki sposób Jezus akcentuje drugą zapowiedź swojej męki, jest wyjątkowe. Popatrzmy: “Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa”. Dosłownie brzmi to: “włóżcie wy te słowa w wasze uszy”. W języku greckim dwukrotnie pojawia się zaimek osobowy „wy”, co jest bardzo wyjątkowe, ponieważ podobnie jak w języku polskim nie ma potrzeby używania w funkcji podmiotu zaimka osobowego, ponieważ forma czasownika mówi, kto jest wykonawcą czynności. Jeżeli natomiast ten zaimek pojawia się, to taki zabieg służy jakiemuś ważnemu podkreśleniu.

Co dzieje się w twoim życiu? Żyjesz z dnia na dzień? Przemija ci między palcami szara codzienność? A może właśnie teraz przeżywasz najwspanialsze chwile swojego życia? Zbliżasz się do Boga i coraz bardziej nawiązujesz bliską więź ze Stwórcą? Może uskuteczniasz radykalne zmiany? A może podnosisz się z jakiegoś trudnego doświadczenia?

Nie wiem. Ale TY to wiesz doskonale.

W tej codzienności, w tych wyjątkowych chwilach, w tej radości, w tym bólu Chrystus do ciebie przemawia: „weź sobie mocno do serca moje słowa!”. W każdej chwili może przyjść pokusa i pojawi się grzech. Ja wspieram cię i umacniam.

Boże, dziękuję Ci za moje życie, dziękuję za to, co teraz dzieje się w moim życiu. Daj mi siłę, bym nigdy Cię nie opuścił i udzielaj mi swojej łaski, bym wierzył w to, co do mnie mówisz!

Amen.

Błogosławieństwo od ks. Krystiana: niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty +

Podobne wpisy: