Jezus zwyciężył świat? (J 16,29-33)

Uczniowie rzekli do Jezusa: 
„Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś”. 
Odpowiedział im Jezus: „Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. 
To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”. 

Apostołowie myśleli o tym, czego Jezus ich naucza. Przeanalizowali to wszystko, co usłyszeli i co przydarzyło się ich Mistrzowi. Stwierdzili, że Jezus naprawdę pochodzi od Boga. Kiedy Jezus zapytał apostołów – jak myślisz, Kim Jestem? Piotr odpowiedział. Jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego. Ale ta wiara nie była ostateczna. Wiemy, że wierzyli w Chrystusa, ale gdy przyszła próba, zawiedli. Piotr zaparł się Chrystusa, inni się rozpierzchli. Jeśli spojrzymy na to ludzkimi oczyma, możemy stwierdzić, że to nic niezwykłego. Coś podobnego może się przytrafić każdemu. Musimy zrozumieć, że tylko Bóg jest wierny. Jezus zna nas lepiej niż my sami, oferuje nam swoją miłość, abyśmy Mu zaufali. On jest z nami. Zawsze chętnie nam pomaga, chroni i pociesza, gdy znajdzie dobrą wolę z naszej strony. Innymi słowy, jeśli w Niego wierzymy, będziemy dążyć do życia zgodnego jego nauką.

Tak, my, chrześcijanie, nie jesteśmy odporni na wszelkie pokusy. Dzielimy się tym światem, tym „kosmosem” w sensie Janowym ze wszystkimi naszymi braćmi i siostrami. Nie żyjemy w pobożnym „przeciw-świecie”. My także jesteśmy przeniknięci cierpieniami i lękami na wiele sposobów i jesteśmy na nie narażeni. W rzeczywistości, w naszej konkretnej sytuacji wiary i egzystencji możemy się bać i niepokoić, ale życie w pewnej społeczności może być nudne i ponure.

A Jezus chce tylko jednego, abyśmy dziś uwierzyli, że On zwyciężył świat.

Konkret na dziś – Pomódl się – Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

Podobne wpisy: