Mesjasz (Łk 4,14-22a)

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
„Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnych,
abym obwoływał rok łaski od Pana”.
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.

Ewangelista Łukasz rozpoczął opis działalności Jezusa od chrztu Janowego. Teraz pragnie ukazać Mistrza, Który rozpoczyna nauczanie w synagogach Galilei tuż po kuszeniu na pustyni. Teraz – powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. Syn Boży mógł pokonać czterdziestodniowy czas pokusy w pełni świętości dzięki mocy Ducha Świętego. Skuteczność Jezusa nie była pozbawiona rozgłosu. Wieść o Nim rozchodziła się po wszystkich okolicznych miastach Galilei – On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Wraz z rozpoczęciem działalności w Galilei zaczyna się nowa era – Jezusa, Mesjasza. Teraz możemy doświadczyć, że «czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!». Nie tylko stało się coś ekscytującego na tym świecie przez Jezusa, a na każdego z nas zstąpiło Królestwo Boże. Chwalili Go ludzi, słuchali Jego słów i pokochali Jego nauczanie. To jest odpowiednia odpowiedź na przychodzące Królestwo Boże.

Jednakże nie była to sielanka, bo nie wszyscy ludzie z Nazaretu byli pełni uznania dla Jezusa. Niektórzy mieli inny obraz Mesjasza. Jezus, Którego znali od najmłodszych lat, nie pasował do ich wyobraźni. Wierzący dzisiaj staja się także stronniczy w stosunku do Jezusa. Gdzieś gubi się On w życiu codziennym i towarzyskim. Uważamy, że znamy Jezusa i znamy Ewangelię Łukasza. Mamy obraz Jezusa i nie oczekujemy niczego nowego, czegoś, co nas zaskakuje i zmienia. Porzucenie tego wszystkiego często staje się problemem podczas czytania, studiowania Biblii lub oddawania czci. Powinniśmy odnowić nasze nastawienie i odrzucić nasze uprzedzenia. Wówczas Ewangelia Chrystusa może poruszać i zmieniać nasze serca.

Czasami boimy się odrzucenia, gdyż mocno zapuściliśmy korzenie w Ewangelii. Trudno nam sobie poradzić, jeśli ktoś wyraża niechęć wobec nas, a przede wszystkim wyeliminowana jest Ewangelia, a wraz z Nią sam Jezus jest usunięty poza nawias. Jezus jednak uczy, że głoszenie Ewangelii to nie jest łatwa sprawa, ale jednocześnie nie można utracić łaski Bożej. Sam Jezus został odrzucony w swojej ojczyźnie, a dzięki temu poganie stali się odbiorcami Jego łaski.

Konkret na dziś: proś o łaskę radości Ewangelii i przemiany serca.

Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

Podobne wpisy: