Módlmy się! (Łk 21,34-36)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». (Łk 21,34-36)

Ewangelie ostatnich dni zawierały wiele ostrzeżeń o czasach ostatecznych, które mają nadejść. Usłyszeliśmy przez ostatnie dni liczne zapowiedzi groźnych wydarzeń oraz poznaliśmy liczne znaki, które poprzedzą przyjście Syna Człowieczego. Czy jeszcze usłyszymy coś nowego?

Tak, popatrz na tekst Ewangelii i spójrz, jakie ostatnie polecenie daje uczniom Jezus. Dzisiejszy fragment kończy naukę o końcu czasów, w kolejnym rozdziale rozpoczyna się już opis wydarzeń czasu Paschy, a następnie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. A zatem ostatnią wskazówką jest to, byśmy zawsze, w każdym czasie się modlili.

To może wydawać nam się pustym frazesem, ale modlitwa to nie tylko recytowanie utartych formuł. Modlitwa to nie jest tylko spędzanie dużej ilości czasu w kościele. Modlitwa może być krótka i odbywać się w dowolnym miejscu, bo modlitwa to przede wszystkim rozmowa. Wymaga ona zwrócenia się do Tego, z kim chcemy rozmawiać, i otworzenia przed nim samego siebie. Ale jednocześnie musimy przyjmować naszego rozmówcę jako osobę, którą jest naprawdę. Nie możemy rozmawiać z naszym wyobrażeniem o Bogu, ale mamy za zadanie poznawać Boga i odkrywając Jego osobę, kochać o coraz mocniej. I ta właśnie miłość jest najsilniejszą obroną w trudnych czasach. I to ona ocali każdego z nas!

Bo czy przed Bogiem będzie liczyć się coś innego niż to, czy jesteśmy Jego przyjaciółmi? A jak inaczej pielęgnować tę relację niż poprzez rozmowę ze Stwórcą?

Konkret na dziś: poproś Ducha Świętego o prowadzenie i wspieranie na modlitwie.

Błogosławieństwo od ks. Krystiana: niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty +

Podobne wpisy: