Módlmy się! (Mt 6,7-15)

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień». (Mt 6,7-15)

Pewnie niejednokrotnie słyszeliśmy homilie, rozważania lub konferencje, w których byliśmy pouczani, że nie powinniśmy modlić się o „przyziemne” rzeczy, a raczej trzeba się troszczyć o wartości wyższe. Ale ja się z tym nie zgadzam. Bo jeżeli modlitwa to szczera rozmowa z Bogiem, to dlaczego nie miałbym Mu powiedzieć o tym, że dziś bardzo mnie boli głowa, albo nie wiem, czy starczy mi pieniędzy do kolejnej wypłaty?

I może nam się zdawać, że dzisiejsza Ewangelia przeczy temu, co wyżej mówię, ale tak nie jest. Chrystus mówi, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim to wypowiemy, ale mimo to powinniśmy Bogu odważnie przedstawiać swoje prośby. Jeżeli chcemy się z Nim podzielić swoimi radościami czy smutkami także trzeba to czynić bez najmniejszego zawahania.

Tylko jest jeden bardzo ważny warunek. Te prośby nie mogą zdominować naszej modlitwy. Albo inaczej: modlitwa nie może się ograniczyć tylko do nich. Pamiętajmy, że w rozmowie muszą uczestniczyć dwie osoby. Jeżeli zostawimy miejsce tylko dla siebie, swoich problemów i swoich żądań, to istnieje niebezpieczeństwo, że za modlitwę uznam mój monolog.

Jak zatem się modlić? Modlitwa „Ojcze nasz” jest idealnym wzorem, jak się modlić. Składa się ona z dwóch części: w pierwszej mamy do czynienia z uwielbieniem Boga i oddaniem Mu chwały za to, kim oraz jaki jest, a dopiero w drugiej przechodzimy do naszych spraw i naszych wyzwań. Trzymajmy się tego! No i zostawmy Bogu czas na to, żeby On także przemówił.

W Wielkim Poście jest wręcz niezbędne, byśmy jak Chrystus spędzali czas na modlitwie. Nie musi to być od razu cała noc spędzona w odosobnieniu, ale starajmy się odnaleźć w całym naszym zabieganym życiu i wśród naszych trosk i kłopotów chwilę na modlitwę. Tylko niech to będzie prawdziwa modlitwa, rozmowa dwu osób.

Konkret na dziś: do swojej modlitwy dołóż dodatkowe 5 minut, w czasie których nic nie będziesz mówić, ale po prostu będziesz słuchał Boga.

Błogosławieństwo od ks. Krystiana: niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty +

Podobne wpisy: