Nieidealni, ale wybrani (Mk 10,35-45)

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”.
On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”.
Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?”
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”.
Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. (Mk 10,35-45)

Olivier Cromwell poprosił malarza, aby ten namalował jego portret. W tym czasie jego twarz pokrywały liczne brodawki. Artysta postanowił więc, że nie namaluje ich. Sądził, że przez to sprawi swojemu klientowi radość. Gdy Cromwell zobaczył efekt jego prac powiedział: „Zabierz go stąd! I namaluj mnie z brodawkami!”.

Co mają brodawki Cromwella do Ewangelii? A no bardzo dużo. Każdy z Ewangelistów spisywał swoją wersję życia Jezusa po pewnym czasie od zmartwychwstania i musiał stanąć przed wyborem tego, w jaki sposób przedstawi nie tylko samego Mistrza, ale i Apostołów. Na pewno nie raz przemknęła im przez głowę myśl, żeby ich trochę wybielić, pokazać z jak najlepszej strony, przemilczeć te sytuacje, w których zachowali się niedojrzale, egoistycznie, snobistycznie itp. Na szczęście nie poszli za tymi pomysłami i dzięki ich pismom możemy zobaczyć, jacy byli najbliżsi współpracownicy Jezusa.

Uwaga św. Marka skupia się dzisiaj przede wszystkim na rozmowie Jezusa z Jakubem i Janem. Patrząc na ich prośbę widzimy, że byli bardzo ambitni. Z czego mogła wynikać ich prośba? Prób odpowiedzi na to pytanie było już wiele, ale jedną z najbardziej sensownych (według mnie) jest ta, że mogli czuć się lepsi od pozostałych uczniów, ponieważ ich status materialny był całkiem przyzwoity. Wiemy z Ewangelii, że ich ojca Zebedeusza było stać na zatrudnienie pracowników, którzy pomagali w łowieniu ryb. A zatem Jakub i Jan mogli nosić w sobie poczucie, że ich pozycja społeczna predestynuje ich do upomnienia się o ważne miejsca w Jezusowym królestwie. Nie mówię, że było tak na pewno, ale w taki sposób dzisiaj odczytuję tę perykopę.

Tym bardziej odpowiedź Jezusa musiała być dla nich zaskoczeniem. Po raz kolejny pokazał, że Jego sposób myślenia i patrzenia na świat, znacząco odbiegał od tego, co było przyjęte za normę przez ogół.

Wszyscy Apostołowie mieli „brodawki”. Patrzenie na nich bez nich jest niewłaściwe. Gdyby ich nie mieli, to nad czym musieliby pracować? Jezus wiedział, że wybiera sobie ludzi niedoskonałych, którym wiele można zarzucić, którzy niejednokrotnie pokazywali, jak niewiele rozumieją z Jego słów. A mimo to, On cierpliwie nad nimi pracował.

Spójrz na Apostołów jako na ludzi, a nie figurki stojące w kościele. Spójrz, jak wiele mieli wad. Zobacz to, że ich codzienność była podobna do naszej. Wielkie ideały, rozbijane o fale codziennych upadków. Prześledź Ewangelię pod kątem ich drogi do świętości, a szybko zrozumiesz, że od samego początku Kościół musiał mierzyć się z niedoskonałościami swoich członków i to tych wysoko postawionych. Mimo to przetrwał i będzie trwał, bo jego siłą jest Bóg, a nie ludzie.

Konkret na dzisiaj: Pomodlę się za tego członka Kościoła (duchownego, konsekrowanego czy świeckiego), który według mnie pogubił się.

Niech Cię Bóg błogosławi i strzeże +

 

 

Podobne wpisy: