Bartłomiej Sokal

bartsokal

Urodzony 20 maja 1985 r. w Tarnogrodzie, dorastał i edukację odbierał w Biłgoraju.  W 2003 roku złożył egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju. W 2008 roku uzyskuje tytuł magistra na podstawie pracy „Powołanie Natanaela (J 1,45-51). Analiza egzegetyczno teologiczna” napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. S. Szymika, prof. KUL.

W tym samym roku  rozpoczyna studia doktoranckie w zakresie teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, które wieńczy uzyskaniem stopnia doktora na podstawie pracy na temat „Uczniowie Zmartwychwstałego Jezusa (J 20,1-29). Studium egzegetyczno-teologiczne”.

Pole zainteresowań naukowych to  Ewangelia św. Jana oraz języki semickie.

 

Prowadzi także ogólnopolską edycję strony internetowej Dzieła Biblijnego, na której znaleźć można jego większą część działalności popularnonaukowej, obejmującej niemal 300 artykułów na tematy biblijno-teologiczne, związane z historią biblijną, archeologią biblijną oraz środowiskiem kulturowym wydarzeń biblijnych, wśród których szczególnym szczególne miejsce zajmują mity babilońskie oraz recepcja tekstu biblijnego w starożytnych tłumaczeniach.

 

Prywatnie żonaty z Ewą Sokal, z którą ma córkę Oliwię i syna Karola.

 

Publikacje:

  • Drzewo figowe. Studium z symboliki biblijnej, w: Jak śmierć potężna jest miłość. Fs. J. Warzecha, red. W. Chrostowski, Ząbki 2010, s. 380-393.
  • Sogita na czas zmartwychwstania (tłum. z j. syryjskiego), Vox Patrum 30 (2010) 55, s. 973-981.
  • T.O. Lambdin, Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego (tłum. z j. angielskiego), Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki 11, Lublin 2011.
  • Czy bibliści pamiętają jeszcze o szatanie?, Biblical Annals 5 (2015), 405-427.
  • Uczniowie Zmartwychwstałego Jezusa. Studium egzegetyczno-teologiczne, Lublin 2015.

 

Na naszej stronie odpowiedzialny za dział Wokół Biblii.

 


Słowo Daję to strona biblistów diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Słowo Daję – biblia z komentarzem, Wokół Biblii; komentarz biblijny, komentarz do biblii.