ks. Krystian Malec

Mail: xkrystianmalec@wp.pl

Facebook: /slowodaje.net

Szczęść Boże 🙂

Mam na imię Krystian i jestem księdzem katolickim. Urodziłem się w 1986 r.  Moi rodzice są rolnikami, a ja jestem najstarszy z rodzeństwa trzech braci. Średni  – Łukasz też jest księdzem, a najmłodszy z nas uczy się w liceum. Pochodzę z małej aczkolwiek urokliwej wioski, co zowie się Radzięcin. Tam też chodziłem do Szkoły Podstawowej. Potem, jako pierwszy rocznik w historii, stałem się uczniem gimnazjum, więc tak… jestem gimbusem 😉 Do liceum uczęszczałem do Biłgoraja, a konkretnie LO im. ONZ. Zdałem maturę w 2005 r. i w październiku tegoż roku rozpocząłem formację w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zamojsko  – lubaczowskiej. Zostałem wyświęcony na kapłana w 2011 r. Do sierpnia 2015 roku pracowałem jako wikariusz w dwóch parafiach na terenie malutkiej, aczkolwiek bardzo pięknej diecezji zamojsko – lubaczowskiej. Były to Trzeszczany i Biłgoraj – parafia pw Św. Jerzego.

Od III roku pobytu w seminarium zacząłem interesować się bardziej Pismem Świętym. Stało się tak po lekturze książek o. Augustyna Pelanowskiego OSPPE. Zafascynowało mnie to jak wiele treści można wydobyć z jednego fragmentu czy zdania, a nawet słowa czy to hebrajskiego  czy greckiego. Połykałem kolejne książki krakowskiego zakonnika w bardzo szybkim tempie i rodziło się we mnie pragnienie, że też chciałbym tak tłumaczyć Biblię.

Sposób podejścia do Bożego słowa przez o. Augustyna nie tylko zachwycił mnie od strony literackiej, ale autentycznie widziałem, że Bóg mnie leczył z wielu moich zranień duchowych, gdy głębiej wchodziłem w świat Pisma Świętego.  Więc gdy przyszedł czas wyboru seminarium naukowego na studiach magisterskich nie miałem najmniejszych wątpliwości, że będzie to jakaś biblijna dziedzina. W końcu po długich poszukiwaniach i licznych pacierzach postanowiłem zapisać się do rektora seminarium przemyskiego ks. Dr hab. Dariusza Dziadosza. Była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu.

Dzisiaj jestem doktorantem Instytutu Nauk Biblijnych na KUL JP II w Lublinie, zostałem moderatorem diecezjalnym Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, pisuję regularnie do zamojsko-lubaczowskiej edycji Tygodnika Niedziela krótkie artykuły, w których analizuję kolejne epizody z życia biblijnych postaci, prowadzę również cotygodniową medytację o Słowie Bożym w Katolickim Radiu Zamość i jestem jednym z prowadzących Kurs Formacji Biblijnej w naszej diecezji. Więc… marzenia się spełniają 🙂

Ale… zawsze jest jakieś ale… Odkąd zostałem studentem najbardziej brakowało mi tego, co robiłem co tydzień w Biłgoraju czyli dzielenia się Słowem Bożym, które Bóg daje na niedzielę bądź święta.

Stąd pomysł na tego bloga, który mi podpowiedzieli moi znajomi czytając moje komentarze na Facebooku. Z tym, że te komentarze będą się pojawiały codziennie (oby 😉 ). Przemodliłem tę sprawę i wiem, że Bóg chce tego ode mnie i dla mnie. Będę się dzielił jak umiem najlepiej  tym, co mnie najbardziej dotknie.

Wiem jedno. Słowo Boże jest żywe. I jest niezgłębioną kopalnią prawdy, nadziei i inspiracji.

Bóg daje nam słowo, bo w Nim jest życie.

Proszę o modlitwę za mnie i to dzieło i ją obiecuję.

Pozdrawiam,

x. Krystian +

 


Słowo Daję to strona biblistów diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Słowo Daję – Biblia z komentarzem, komentarz do Pisma Świętego, komentarz biblijny. Słowo Daję – Słowo na dziś; Pismo Święte komentarz, rozważanie – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z komentarzem.