ks. Marcin Pudo

marcinpudo

  • Kapłan diecezji zamojsko – lubaczowskiej;
  • ur. dnia 1 kwietnia 1980;
  • święcenia kapłańskie przyjął w 2005;
  • przez 3 lata pracował jako wikariusz w parafii pod wezwaniem ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnawatce;
  • 2008-2011 studia doktoranckie na KUL- u z zakresu teologii biblijnej;
  • 2011-2015 studia licencjackie z zakresu nauk biblijnych i archeologii na Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie;
  • planowany doktorat na Uniwersytecie Notre Dame w USA.

Ks. Marcin na naszej stronie odpowiedzialny będzie za dział Stary Testament.

 


Słowo Daję to strona biblistów diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Słowo Daję – Biblia z komentarzem, komentarz do Pisma Świętego, komentarz biblijny. Słowo Daję – Słowo na dziś; Pismo Święte komentarz, rozważanie – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z komentarzem.