Słowo daję

0

Ukryta prawda (Mt 6,1-6.16-18)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody...

0

Czy Biblia zawsze mówi prawdę?

Ostatnio nasze rozważania zakończyliśmy na pytaniu o wiarygodność Pisma Świętego. Wielokrotnie w historii próbowano szukać odpowiedzi na to pytanie. Wielu uczonych, teologów na przestrzeni...