Słowo daję

1

Prawo jest grzechem?

Nauczając nieznaną wspólnotę w Rzymie Paweł nie tylko pragnie ukazać Chrystusa jako Pana i Zbawcę, ale także jako Sędziego. Dlatego pisząc o zbawieniu uświadamia...

2

Zejdź prędko! (Łk 19,1-10)

  Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie...