Słowo daję

1

Boże okruszki (J 6,1-15)

 Proszę, przeczytaj słowo: Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy...