Słowo daję

1

Zaufanie (Dz 1,1-11)

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom,...

0

Oto drzewo krzyża…

Józef Flawiusz nazwał ten rodzaj śmierci „najnędzniejszym”, Seneka w liście do Lucyliusza mówił, że lepiej popełnić samobójstwo niż zostać tak zabitym. Mowa tu jest,...