Paraklet (J 15,26-16, 4a)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”.

Jezus obiecał Ducha Świętego, mówiąc, że On „doprowadzi was do całej prawdy”. I dalej: „Bierze to, co moje, i oznajmia wam”. Tak więc Duch Święty zapewnia, że Prawda Chrystusa pozostaje z nami. Z biegiem czasu Kościół Chrystusowy jest coraz głębiej wprowadzany w daną przez Boga prawdę. Jest to prawdą pomimo całej ludzkiej niedoskonałości i grzeszności.

Idąc za Jezusem każdy dzień był inny. Życie było ekscytujące i zaskakujące, ale będąc blisko Mistrza i Nauczyciela czuli się bezpiecznie. Jezus zawsze znał odpowiedź. Znał następny krok i zawsze pojawiał się we właściwym czasie w odpowiednim miejscu. Jednak teraz naszedł czas pożegnania. Nauczyciel przygotowuje, a bardziej umacnia swoich uczniów, gdyż dla Niego nadchodzi czas cierpienia. Uczniowie odczuwają coś, ale nie do końca rozumieją przyszłość Jezusa. Jedynie On w pełni rozumie, że zostanie wydany na krzyż i martwiąc się o uczniów, których wkrótce musiał zostawić, wprowadził ich w czas, który nadejdzie po Jego śmierci. Informuje ich, pociesza, otwiera ich oczy, ostrzega – czyni wielkie przygotowania do życia bez Jego widocznej obecności.

Jezus obiecał swoim uczniom, że we właściwym czasie nadejdzie Przyjaciel, Który będzie im bardzo pomocnym. Krótko przed śmiercią Nauczyciel nauczał swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie…To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze”. Po takim wykładzie bardzo jasno do nich przemawiał: „Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu”. Jezus przygotowuje uczniów nie tylko na mękę i śmierć, ale także na dzień Pięćdziesiątnicy i Wniebowstąpienia.

„Duch Prawdy” najpierw prowadzi nas do poznania prawdy o nas samych. Psalmista się modlił – „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca”. „Panie, naucz nas myśleć, że musimy umrzeć, abyśmy stali się mądrzy”. Arystoteles zaś mawiał, że dobre życie można osiągnąć tylko wtedy, gdy myślimy o sobie, na przykład o tym, jak żyjemy. Jeśli rozumiemy, że dobre życie można prowadzić tylko w dobrych relacjach z innymi ludźmi. Zakłada to, że możemy poczuć się ograniczeni i wycofani z naszych zamiarów i potrzeb. Inny filozof Hume napisał, że uznanie naszej ludzkiej samotności i kruchości, a także naszej ludzkiej wspólnoty jest „łagodną emocją dla innych i hojną troską o nasz gatunek i rodzaj”.

Nasze poznawanie Boga jest oświecane przez Ducha Prawdy. On staje się światłem dla nas i pomaga nam zrozumieć sens Pisma Świętego. Duch Święty doskonali naszą wiarę i za pomocą darów, które nam dał – każdemu z nas – coraz bardziej prowadzi nas do Boga. Działanie Ducha Świętego pogłębia modlitwa. Modlący się nie myśli długo, nie szuka powodów, ufa pomocy Ducha Świętego.

Dziękujemy Bogu, że szczególnie prowadzi nas przez Magisterium Papieża i biskupów. Modlimy się za naszych pasterzy, aby mogli dobrze wykonywać swoją posługę zgodnie z wolą Boga. Wszyscy ochrzczeni i napełnieni darami Duch Świętego jesteśmy świadkami Bożej prawdy, która jest nam dana w Chrystusie. Duch Święty napełnia nas swoją miłością i prawdą. Niech wstawiennictwo Maryi, Oblubienicy Ducha Świętego, zawsze towarzyszy nam wszystkim, abyśmy każdego dnia ochoczo wołali: O Duchu Święty, tylko Ty możesz dać nam siłę, która wyrośnie na naszą miłość, abyśmy mogli przyjąć Twoje prawdy. O Duchu Święty, prowadź nas, abyśmy poznali całą prawdę.

Powtarzaj dziś często: Przyjdź Duchu Święty.

Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.  

Podobne wpisy: