Patrzeć, ale nie widzieć… (Łk 24,13-35)

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.

On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».

Zapytał ich: «Cóż takiego?»

Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».

Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. (Łk 24,13-35)

Pewnie niejeden raz towarzyszyło ci przekonanie, że gdyby dane było ci spotkać Jezusa twarzą w twarz, tak jak to było udziałem uczniów w czasie ziemskiej działalności Chrystusa, to pomogłoby ci w wierze. Na pewno też nie miałbyś takich problemów z przyjęciem Jezusa jak to jest opisywane w Piśmie Świętym.

Ja kiedyś też tak myślałem. Ale później przyszła mi taka myśl: ja mam dostęp do takiego samego nauczania Chrystusa, do tego samego Bożego Słowa, do tego samego działania Ducha Świętego, a jednak mimo to ciągle upadam, w dalszym ciągu zmagam się z trudnościami i jak zawsze czuję się niedojrzały w wierze.

Bo jak wytłumaczyć fakt, że uczniowie, którzy doskonale znali Chrystusa, nie rozpoznali Go, gdy Ten podszedł do nich? Może Zmartwychwstałe ciało wyglądało inaczej? Myślę, że to nie Chrystus stanowił problem. Uczniowie nie rozpoznali Jezusa obok siebie, gdyż byli skupieni na swoim rozczarowaniu tym, co się stało. Byli tak zafiksowani na swoim smutku, że nie byli w stanie otworzyć się na nową rzeczywistość.

Patrzyli, ale nie widzieli!

Poznali Chrystusa w czasie łamania chleba. Czy moja Eucharystia też jest takim otwarciem oczu? Czy patrząc na Chrystusa eucharystycznego widzę tam tego samego Chrystusa, który mówił do uczniów: „jakże nieskore są wasze serca do wierzenia…”? Czy w Eucharystii spotykam Chrystusa?

Boże, niech Twój Duch rozpala moje serce, by pałało we mnie, gdy słucham Twego słowa, i niech oczyszcza moje oczy, by widziały Ciebie na drogach mojego życia!

Błogosławieństwo od ks. Krystiana: niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty +

Podobne wpisy: