Prawdziwy Dar (J 6,52-59)

Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.


Żydzi osiągnęli punkt krytyczny. Podążali za Jezusem do tego momentu, ponieważ poprzedniego dnia rozmnożył chleb i ryby, aby nakarmić tłum. Widzą, że tu dzieje się coś niezwykłego, że On Jezus może być Mesjaszem, a przynajmniej prorokiem. Stali się tak ciekawi, że nadal podążają za Nim i zadają pytania. Podobało im się wszystko, co powiedział – jak dotąd. Nie rozumieli niektórych lub wszystkich słów i wydarzeń poprawnie, ale przypominało im to, co przyzwyczaili się słyszeć. Nadal zadają pytania, może nawet niektórzy starają się zrozumieć. Jaka jest moja wiara w Chrystusa, kiedy w moim życiu pojawiają się wydarzenia i wyzwania? Czy staram się lepiej zrozumieć Boży plan, czy też moje działanie zależy od tego, ile rozumiem?

To wszystko brzmi bardzo przerażająco – Jezus pragnie, abyśmy spożywali Jego Ciało i pili Jego Krew. Do tego czasu większość z nich była gotowa zaakceptować Jego, jako Tego, Który poprzez możliwość rozmnożenia chleba, jest w stanie zaspokoić głód wielu. Dał im wczoraj jeść, zatem może zrobi to jeszcze raz, jeśli tylko będą „kręcili się” wokół Niego wystarczająco długo. Ich wyobrażenia o Mesjaszu są zbyt materialistyczne i mają na celu przywrócenie królestwa Dawida i wypędzenie Rzymian. Jezus natomiast pragnie pokazać, że Mesjasz to całkowicie inna rzeczywistość. Chce wprowadzić ich w tajemnicę hojnej miłości Boga. Ojcowie jedli mannę na pustyni – teraz Jezus chciał dać Coś znacznie lepszego. Podobnie jak wspaniałe było królestwo Dawida, Mesjasz pragnął ofiarować wszystkim znacznie wspanialsze Królestwo. Wykracza tak daleko poza to, czego szukają, że nie są w stanie zrozumieć, co On oferuje. Mogą to zaakceptować jedynie dzięki wierze.

W każdym kościele znajdziemy tabernakulum, gdzie Jezus mieszka w Najświętszym Sakramentach ołtarza. Ale istnieje inne tabernakulum i jest nim nasze serce. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa: Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. Jezus mówi o Tajemnicy, której nigdy nie opuścilibyśmy, gdybyśmy poznali całą Jej głębię. Jezus pozostaje wśród postaci Chleba po wszystkie dni pośród nas aż do końca świata. Według Ewangelii wielu ludzi odeszło od Jezusa, gdy usłyszeli, jak Jezus mówi o Eucharystii. Brakowało im wiary, zaufania do mocy Jezusa. Liczyli bardziej na swoją logikę, a nie na Jezusa. Odeszli zatem rozczarowani. Wierzymy niezłomnie, że Jezus jest naprawdę obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza? Wielu chrześcijan wie o tym, a jednak zaniedbuje Komunię Świętą i nie dlatego, że taka jest sytuacja. Nie zapominajmy. Nie będziemy mieli życia bez Komunii Świętej.

Konkret na dziś: Pomódl się Litanią do Najświętszego Serca Jezusowego.

Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

Podobne wpisy: