Remont życia (J 15,26-16,4a)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem». (J 15,26 – 16,4a)

Ewangelia św. Jana zawiera kilka zdań, które stanowią naprawdę zadziwiające stwierdzenia. Kilka dni temu usłyszeliśmy, że będziemy mogli dokonywać dzieł większych niż sam Chrystus. A dzisiaj słyszymy, że mamy świadczyć tak samo jak świadczy Paraklet. To jest wręcz szokujące! Mamy postępować jak Duch Święty i jak On świadczyć o Chrystusie. Jak tego dokonać? Czy to jest w ogóle możliwe?

Jeżeli przypomnimy sobie, co liturgia słowa mówiła przez ostatnie dni o relacji z Bogiem, będzie to łatwiejsze do zrozumienia. Chrystus zabierze nas, byśmy byli tam, gdzie On jest. Jeżeli będziemy wypełniać Jego przykazania, On przybędzie i uczyni sobie w nas mieszkanie. Bedzie tam zamieszkiwał wraz z Ojcem. Gdy uświadomimy sobie, że poprzez chrzest święty jesteśmy mieszkaniem Trójcy Świętej, to wręcz naturalną  konsekwencją  tego stanu będzie współdziałanie z łaską Bożą, by Bóg mógł objawiać się coraz szerszym rzeszom ludzi, by świat stawał  zbliżał się do tego, czego chce Stwórca.

Pamiętaj, że mieszka w Tobie cała Trójca Święta: Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Staraj się każdego dnia poznawać swoich współlokatorów. Staraj się, by każdego dnia spędzać z Nimi dużo czasu. Gdy będziesz tak postępować, zobaczysz, że Twoje życie zanurzone w Bogu będzie jednym wielkim świadectwem. Będziesz dawać świadectwo wraz z Duchem Świętym, dokonywać dzieł na wzór Chrystusa i emanować świętością jak Ojciec. Tylko czy jesteś gotów na skutki takiego życia?

Jesteś przygotowany na odrzucenie i wyłączenie? A na śmierć? Zechciej tego i zobaczysz, jak wspaniałe jest życie z Bogiem!

Konkret na dziś: poświęć Bogu trochę swojego wolnego czasu. Zapytaj, jak wyremontować Twoje życie.

Błogosławieństwo od ks. Krystiana: niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty +

Podobne wpisy: