Słowo daję, że jak Bóg Słowo daje, to go dotrzymuje (So 3,14-18)

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego.

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: „Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg, Mocarz, pośród ciebie, On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta”.

Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi. (So 3,14-18)

Już kiedyś tak było, że zostawiłem Cię z niemal samym tekstem z Biblii, bo był tak oczywisty, że nie trzeba było moich słów. Dzisiaj jest podobnie. To Słowo daje mi siłę i pokazuje, że nie muszę się bać moich przeciwników. Każdy z nich jest słabszy od mojego Boga.

Problemem może być jednak to, czy wierzymy Jego obietnicom? Czy w tej konkretnej sytuacji w jakiej znajduję się dokładnie teraz wierzę, że Jego Słowo jest skierowane właśnie do mnie i że to Słowo jest żywe, tzn. ma moc sprawczą i stwarzającą? Bóg stwarzał świat słowem. Gdy On coś mówi, to to się dzieje. W prologu ewangelii św. Jana czytamy, że

Na początku było Słowo,

a Słowo było u Boga

i Bogiem było Słowo. (J 1,1)

Znasz to zdanie doskonale, ale czy wierzysz w nie? Czy Biblia jest dla Ciebie przewodniczką? Czy mając dylemat szukasz odpowiedzi w Słowie czy u ludzi? Biblia jest taka jak Ten, który przez Nią mówi, czyli cicha, skromna, nienarzucająca się, ale zawsze gotowa, aby dać nadzieję i siłę.

Pozwól Bogu mówić. Spróbuj codziennie wydzielić sobie konkretny czas, w którym nic innego nie będzie ważniejsze. Tylko Ty i Słowo.

Słowo daję, że jak Bóg Słowo daje, to go dotrzymuje.

Niech Bóg Cię błogosławi + 🙂

Foto, Flickr, Common Creative, https://www.flickr.com/photos/84935187@N04/

Podobne wpisy: