Mężczyzną i kobietą, czyli małżeństwem … (Mk 10,1-12)

Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do Niego faryzeusze i...