TY idź za Mną! (J 21,20-25)

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: «Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?»

Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?»

Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!»

Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego?»

Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.

Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. (J 21,20-25)

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co działo się w życiu Jezusa od odnalezienia w świątyni do rozpoczęcia publicznej działalności? Jak wyglądał Jego dzień? Co lubił jeść? Co robił w wolnym czasie? Czy miał jakieś hobby?

Nie wiemy wszystkiego o Jezusie i, niestety, nie dowiemy się tego na tym świecie. Objawienia, jak np. te, których odbiorcą była Anna Katarzyna Emmerich, przekazują nam część z informacji nieznanych skądinąd. Ale czy tak naprawdę, gdybyśmy wiedzieli o Chrystusie wszystko, to czy głębiej wierzylibyśmy w Niego?

Myślę, że nie.

Jezus pouczał Apostołów oraz tłumy przez trzy lata, ale w Ewangeliach mamy zapisaną tylko część tego nauczania. To, co zostało nam przekazane, jest zarówno zbiorem wystarczająco szerokim, żeby umieć żyć tak, jak Bóg tego od nas chce, ale jednocześnie jest maksymalnie streszczone, żeby być w stanie zapoznać się z tą całością.

Gdybyśmy poznali wszystkie słowa Chrystusa…

Ale to nie ma znaczenia. Może innym brakuje czegoś w Słowie Bożym, może inni widzą tam niepotrzebne słowa i pouczenia. To nic. Ja mam inne ważniejsze zadanie: Chrystus mnie wzywa „Pójdź za Mną!”. Mówi to każdego dnia!

Jak brzmi moja odpowiedź? Czy: „tak, Panie! Oto ja poślij mnie!”. A może „jeszcze nie dziś, brakuje mi jeszcze tylu rzeczy, tylu słów, tylu widoków…”. Bóg nie wzywa doskonałych ludzi, ale grzesznych i słabych, obdarzając ich łaską, czyni z nich wspaniałych głosicieli Swojego Słowa. Ze mnie i ciebie! Nie bój się!

Konkret na dziś: Przeczytaj fragment Biblii.

Błogosławieństwo od ks. Krystiana: Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty +

Podobne wpisy: