Wybierz najlepszego Architekta! (Mt 7,21-29)

         Jezus powiedział do swoich uczniów:„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy im oświadczę: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości».Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Każdy człowiek, które pragnie mieć piękny dom dobrze wie, że zanim rozpocznie budowę trzeba zorganizować wiele rzeczy. Konieczny jest  planbudowy, który wykonuje architekt, czyli ktoś kto się na tym zna. Następnie konieczna jest odpowiednia ekipa, która wie jak układać cegły czy pustaki, jak rozrabiać odpowiednio cement czy klej.

Dzisiejsza ewangelia też nawiązuje do sposobu budowania. Faktem jest, że nie mówi nam jak budować zwykły budynek, jakiś dom tu na ziemi, nie mówi ile cegieł nam potrzeba, to jednak ukazuje jak mamy budować sobie dom, ale w Królestwie Niebieskim, a więc ukazuje nam jak postępować w życiu, aby otrzymać dom wieczny.

Tak jak do budowy domu tu na ziemi potrzebujemy planu, tak samo do budowania prawdziwego życia chrześcijańskiego też potrzebny jest plan. Daje nam go najlepszy Architekt jaki jest tylko możliwy, bo jest nim sam Jezus Chrystus. Tym planem jest Jego Słowo zawarte w Piśmie Świętym, które wyznacza normy postępowania. Dobrze wiemy, że nie wystarczy znać tylko planu budowy, ale trzeba według niego postępować, trzeba ten plan realizować, aby powstał piękny dom.

Tak samo każdy wierzący jest wezwany, aby nie tylko znać Słowo Boga, ale do niego się stosować, wcielać w życie. Innymi słowy pełnić Jego wolę, która została nam przekazana w nauczaniu Jezusa Chrystusa:

 „Nie każdy, który mi mówi Panie! Panie wejdzie do królestwa Bożego, lecz ten kto pełni wolę mojego Ojca”

Wiara i modlitwa, które nie przekładają się na codzienne życie nic nie znaczą, są martwe (por. Jk 2,24.26). Nie raz można usłyszeć takie słowa: „jestem wierzący a nie praktykujący” – tak naprawdę nie da się być takim człowiekiem, bo wiara musi być widoczna w uczynkch. To tak jakby ktoś powiedział, że „jestem żyjący a nie oddychający” – taki człowiek nie jest w stanie funkcjonować.

Jezus oczekuje, aby Jego słowo było realizowane, wprowadzane w czyn, to takiego człowieka nazywa roztropnym:

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym”

On nie chce, abyśmy budowali sobie szałasu, ale piękny trwały dom na solidnym fundamencie, gdzie człowiek czuje się bezpieczny. Słowo Boga nas nie krzywdzi, choć  prawdą jest, że stawia wymagania nie raz trudne do wypełnienia, ale to wszystko po to, aby nas ustawić na odpowiedni tor. Człowiek, który buduje swoje życie na Jezusowych wskazówkach może być pewny, że go nie zmarnuje. Jezus nie zapewnia nas, że w życiu będzie łatwo i pięknie (choć byśmy tak chcieli), ale zapewnia trwałość życia dla tych, którzy trzymają się Jego planu. Człowiek, który doświadcza wichur i ulewnych deszczy, okazuje się być od nich silniejszy.

Ekipą, która pomaga nam budować życie według Bożego planu jest wspólnota Kościoła. To klucze do królestwa Bożego ma właśnie Kościół Jezusa Chrystusa. W Kościele, słowo Boga  jest nam głoszone i wyjaśniane. To tu w Kościele także otrzymujemy pomoc, konkretny materiał do budowy naszego życia w postaci sakramentów świętych, a więc jeśli nie chcesz zmarnować tego daru jakim Cię Bóg obdarzył to nie bój się ubierać butów i gonić do Kościoła na Mszę Świętą, nie bój się krat konfesjonału i Komunii Świętej, a wtedy też zdobędziesz wieczny dom, który przygotował dla Ciebie Bóg.

Chciałbym na koniec przytoczyć słowa papieża Benedykta XVI, które skierował w orędziu na XXVI Światowe Dni Młodzieży:

„Drodzy Przyjaciele, budujcie swój dom na skale.
Próbujcie każdego dnia podążać za słowem Pana.
Słuchajcie Go jak dobrego Przyjaciela, z którym możecie dzielić drogę Waszego życia. U Jego boku odnajdziecie odwagę, by stawić czoła trudnościom i problemom, a nawet by przezwyciężyć rozczarowania i niepowodzenia”.

Konkret na dziś: odpowiedz sobie dziś wieczorem, czy jesteś człowiekiem roztropnym, który buduje swoje życie na Chrystusie?

Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty +

Ks. Tomasz Żurawel

Podobne wpisy: