Zachwyć się Jezusem! (Łk 4,14-22a)

         Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
„Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wolnych, 
abym obwoływał rok łaski od Pana”.
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. (Łk 4,14-22a)

         Trwamy jeszcze w okresie Bożego Narodzenia, nie tak dawno przeżywaliśmy tę wielką tajemnicę wcielenia Bożego Syna, każdy z nas cieszył się z przyjścia Jezusa na świat w ludzkiej postaci. Byliśmy zachwyceni i uradowani z tego powodu. Czas jednak robi swoje, powróciliśmy do swoich codziennych obowiązków i zadań, co mogło spowodować, że radość z narodzin Zbawiciela, zachwyt nad tą Boża dzieciną nam przeszedł. Jezus w dzisiejszej Ewangelii, pragnie nam na nowo przypomnieć po co się narodził i dla kogo zgodził się przyjąć ludzką naturę. 

         Fragment przeznaczony na dziś ukazuje Jezusa, który jako pobożny Żyd, zachowując zwyczaj żydowski  udaje się w szabat do synagogi, by uczestniczyć w liturgii, podczas której odczytywano m.in. fragmenty pism prorockich. Po odczytaniu następowało  pouczenie, czyli pewien rodzaj homilii. Jezus odczytał fragment Księgi Proroka Izajasza (Iz 61, 1n). Następnie rozpoczął wystąpienie, które Łukasz streszcza w jednym zdaniu: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” . 

         Jezus zaznacza, że słowa proroka Izajasza odnoszą się właśnie do Niego, a zarazem ukazują istotę Jego misji, cel przyjścia na świat, cel działalności. Chrystus posłany przez Ojca, w mocy Ducha Świętego przychodzi, aby wyzwolić z grzechów, aby pocieszać i dźwigać upadających na duchu, aby obwieszczać czas łaski, czas odkupienia.  

         Niejednokrotnie nie ma w nas radości z życia, skupiamy się na tym co nam nie wychodzi, czujemy się słabi, beznadziejni, gorsi od innych,  a dzieje się to dlatego, gdyż nie zachwyciliśmy się Jezusem, bo nie zrozumieliśmy Jego misji.To dzisiejsze słowo ma nas pobudzać do zachwytu na osobą Chrystusa, który przyszedł dla człowieka, dla nikogo więcej,  tylko dla Ciebie.  On się narodził po to, aby dać Ci pełnię radości. Potrzeba tylko, abyśmy zechcieli przyjąć do naszej świadomości, że Jezus prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek przyniósł nam to co dla nas najcenniejsze, a więc wyzwolenie z grzechu. Wraz z przyjściem Chrystusa rozpoczął się czas szczególnej łaski, czas pocieszenia i odkupienia. Dopiero wtedy zrozumiesz misję Jezusa Chrystusa i zachwycisz się Jego osobą, jeśli uświadomisz sobie cel swojego życia.

Konkret na dziś:W wieczornej modlitwie, własnymi słowami podziękuj Jezusowi za Jego narodzenie i uświadom sobie, że On przyszedł tylko i wyłącznie dla Ciebie  

Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty +

Ks. Tomasz Żurawel

Podobne wpisy: