Pamiętaj o celu! (J 2,13-22)

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”.
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.
Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. (J 2,13-25)

Jezu, dlaczego zdenerwowałeś się? Czy to był jeden, jedyny raz, gdy poniosły Cię nerwy?Jak sobie radzić ze złością? Skąd bierze się gniew?

Jeśli po przeczytaniu dzisiejszego fragmentu Ewangelii spodziewasz się odpowiedzi na te i tym podobne pytania, to niestety rozczaruję Cię. W tym rozważaniu nawet nie dojdę do chwili, gdy Jezus przepędza przekupniów.

Więc czego się „czepię”? Jednego słowa z pierwszego zdania, które tłumacz oddał zwrotem „udał się”. W tym miejscu w greckim tekście pojawia się czasownik ἀνέβη (anebe), który pochodzi od ἀναβαίνω (anabaino) i oznacza: iść do góry, wchodzić, wstępować, wychodzić (z czegoś) do góry. Widzisz więc, że tłumaczenie „udał się” nie oddaje w pełni tego, co miał na myśli św. Jan. Dla niego – jak i dla każdego Żyda – jasne było, że wędrówka do Jerozolimy oznaczała wspinanie się, ponieważ Święte Miasto leży 760 m n.p.m. Człowiek, chcący odwiedzić Świątynię i oddać w niej cześć Bogu, wiedział, że czeka go wysiłek i droga pod górę.

Dla wierzącego Żyda odwiedzenie Jerozolimy nie miało nic z wspólnego z religijną wycieczką. Ludzie szli tam ze świadomością, że idą na spotkanie z Bogiem, a nie tylko po to, żeby „odbębnić” nakaz Prawa. Żeby nie było tak kolorowo, na pewno zdarzali się i tacy (tak jak dzisiaj), którzy robili to „bo tak wypada” albo „co sobie inni pomyślą” nie myśląc o doniosłości tego, w czym uczestniczą.

W czasie drogi pod górę, śpiewali specjalnie przygotowane na tę okoliczność psalmy. W ten sposób powstały tzw. „psalmy wstępowania” (Ps 120-134). Autor Psalmu 122 wyjaśnia nam sens wędrowania do Jerozolimy:

Uradowałem się, gdy mi powiedziano:

«Pójdziemy do domu Pańskiego!»

Już stoją nasze nogi

w twych bramach, o Jeruzalem,

Jeruzalem, wzniesione jako miasto

gęsto i ściśle zabudowane.

Tam wstępują pokolenia,

pokolenia Pańskie,

według prawa Izraela,

aby wielbić imię Pańskie. (Ps 122,1-4)

Dla Żydów jasne było to, w jakim celu idą do Świętego Miasta. Najważniejsze było uwielbienie Boga i skupienie się na Nim, a nie na sobie. Dla wielu wyprawa do Jeruzalem oznaczała kilkudniową, trudną i nieraz pełną niebezpieczeństw pielgrzymkę, ale to nie zrażało ich i na Paschę przybywały tłumy. Wszystkie inne sprawy schodziły na dalszy plan. Liczyło się tylko spotkanie z Bogiem.

W uwielbianiu Pana oczywiście było także miejsce na zwrócenie się do Niego z konkretnymi sprawami, które nosili w swoich sercach Izraelici. Te wszystkie nadzieje zapisano w Psalmie 121:

Wznoszę swe oczy ku górom:

Skądże nadejdzie mi pomoc?

Pomoc mi przyjdzie od Pana,

co stworzył niebo i ziemię. (Ps 121,1-2)

Góry, o których pisze psalmista, to oczywiście aluzja do Jerozolimy i tego, że tam, w Świątyni, mieszka Bóg, od którego oczekuje on pomocy. Człowiek, który szczerze wielbi Boga – zarówno wtedy jak i dzisiaj – dochodzi w pewnym momencie do jasnego jak słońce przeświadczenia, że jedynie w Nim może znaleźć umocnienie i pomoc.

Mam nadzieję, że chociaż trochę rozjaśniłem, co miał na myśli autor natchniony, pisząc o „udaniu się” Jezusa do Jerozolimy 🙂

Bardzo często nasza wiara jest podobna do wspinaczki. Chcielibyśmy, żeby było inaczej, żeby konsekwencją naszego wyboru pójścia za Bogiem było życie lekkie, łatwe i przyjemne, pozbawione wątpliwości, pytań, frustracji i wysiłku. Niestety, tak nie będzie. Biblia i życie świętych  pokazują nam jednoznacznie, że droga do świętości nie należy do najłatwiejszych, co nie znaczy, że niemożliwych do zrealizowania. Jeśli decyzja życia z Bogiem jest szczera, to prędzej czy później zrozumiemy, że nasze życie będzie takie jak Jego, czyli wymagające poświęceń i nieustannego brania krzyża. Ale w tych trudnościach i przeciwnościach nie możemy zapominać, dokąd zmierzamy i od Kogo czerpiemy siłę. Jeśli, choćby na chwilę, stracimy z naszych oczu cel wędrówki, to bardzo szybko poddamy się. Jak zaznaczyłem wcześniej, dla wielu Izraelitów pielgrzymka do Jerozolimy oznaczała wielodniowy trud, ale pokonywali niedogodności, ponieważ pamiętali, dokąd zdążają.

Jeśli brakuje Ci dzisiaj sił do walki o to, co dobre, to przypomnij sobie cel, do którego zmierzasz. Przypomnij sobie moment, w którym podjąłeś decyzję życia z Bogiem, dla Boga i według Jego, a nie Twojej woli. Spójrz na tych, którzy już dotarli na szczyt i cieszą się Niebem.

Zniechęcenie, to jeden z najpotężniejszych oręży Złego. Nie daj się! Nie patrz w ziemię, ale patrz w Niebo! Tam szukaj motywacji, siły, wsparcia. Otwórz Biblię i przeczytaj ulubiony fragment. Pójdź na adorację, może do spowiedzi. Idź na Mszę. Rób coś! Od siedzenia i biadolenia, że jest źle i ciężko, nic się nie zmieni. Zmiana nastawienia do życia, to przede wszystkim zmiana myślenia.

Konkret na dzisiaj: głowa do góry!

Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec, Syn i Duch Święty +

Photo, Flickr, Common Creative: https://www.flickr.com/photos/rogerjones/

Podobne wpisy: