Zobacz człowieka w człowieku (J 12,24-26)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec». (J 12,24-26)

Dzisiaj Kościół stawia nam inny przykład pasterza, św. Wojciecha, biskupa, który oddał swoje życie za głoszoną Ewangelię.

Jezus dzisiaj posługuje się obrazem ziarna wrzuconego w ziemię. Tak długo jak będzie trzymane w worku lub w skrzyni, nie ma z niego żadnego pożytku. Gdy zostanie wrzucone w ziemię, zaczyna się rozwijać, wypuszczać kiełki, pędy i kłosy. Z tego też powodu jeżeli nie pokuszę się o radykalizm i stanowczość, będę z moją wiarą będę ciągle stał w miejscu. Nie będę się zbliżał do Boga, ale taka postawa nie zapewni mi utrzymania status qouwięzi z Bogiem, ta będzie się rozluźniała.

Czy ta radykalność wymaga, żebym porzucił wszystko i wyjechał na misje? Czy mam może odrzucić całe swoje dotychczasowe życie i poświęcił się medytacji i modlitwie na pustyni?

Nie, są dużo trudniejsze zadania, które stawia przed nami Bóg. Życie codzienne niesie różne wyzwania, a sprostanie im w duchu Ewangelii jest nieraz wielkim wysiłkiem i wymaga sporej odwagi. Czasem wystarczy po prostu zrozumienie drugiej osoby, czasem potrzeba wsparcia i kilku słów, a nieraz wystarczy po prostu być.

Wystarczy to zrobić, gdy nikt ode mnie tego nie wymaga ani mi tego nie nakazuje. Gdy nie jest to moim obowiązkiem, wtedy jest realizacją dzisiejszych słów o umieraniu ziarna. Taka postawa przynosi prawdziwe efekty. Większe niż przekonywanie, pouczanie, moralizowanie albo udowadnianie. Po prostu trwaj przy Chrystusie i zobacz w drugiej osobie kochanego bliźniego, mimo wszystkich jego wad, niedociągnięć i niespełniania oczekiwań. Spójrz na każdego człowieka jak Chrystus!

O pomoc w wypełnianiu tego zadania módlmy się za pośrednictwem św. Wojciecha, Patron Polski.

Konkret na dziś: Wyciągnij dłoń do osoby, której potrzeba pomocy.

Błogosławieństwo od ks. Krystiana: Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty +

Podobne wpisy: