Żyjesz w prawdzie? (J 17, 11b-19)

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: 
„Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo.
Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”. (J 17, 11b-19)

Dzisiaj będzie krótko. Będzie o prawdzie (ἀλήθεια – aletheia), ponieważ Jezus mówi:

Słowo Twoje jest prawdą.

Mówił także:

(…) poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8,32)

A o sobie samym powiedział:

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem (J 14, 6a)

Co znaczą dla Ciebie te słowa? Czym jest dla Ciebie prawda? Czy żyjesz w prawdzie?

Dla mnie słowo „prawda”  podprowadza mnie pod dwie myśli:

Po 1-sze, czytając, rozważając, poznając Biblię znajduję Prawdę, które się nie zmienia w zależności od mody czy ludzkich uczuć. Jest stabilna jak skała. Ta prawda uwalnia z zakłamania, strachu i niepewności. Ta Prawda przemienia i pozwala pokonywać samego siebie.

Po 2-gie, jeśli jest we mnie kłamstwo, to nie spotkam się z Nim, nie zrozumiem Go, bo On jest Prawdą. Jeśli rządzi we mnie kłamstwo, to szatan, który jest ojcem kłamstwa, może mną swobodnie manipulować. Każda przestrzeń mojego życia, w której godzę się na kłamstwo jest miejscem, w którym nie panuje Bóg, ale wróg, który chce tylko tego, abym cierpiał. Za kim chcę iść? Zależy ode mnie.

Jaka jest Twoja decyzja? Teraz, dokładnie w tym momencie, gdy to czytasz?

 

 

Jego Słowo daje życie. Jego Słowo uczy Prawdy. Jego Słowo nie kłamie. Jego Słowo jest niezmienne. On jest wierny Słowu, które wypowiada. ON JEST SŁOWEM

Jeśli będziesz żyć w Jego słowie znajdziesz niewyczerpalne źródło nadziei.

Niech Błogosławieństwo Boga, który jest Prawdą przeniknie Cię +

Foto, Flickr, Common Creative, https://www.flickr.com/photos/foilman/

 

 

Podobne wpisy: